Jump to content

'Ολη η δραστηριότητα

This stream auto-updates     

 1. Τελευταία εβδομάδα
 2. Earlier
 3. Αγαπητέ κύριε Πέτρο Ζωγράφο η απάντησή σας είναι κατανοητή και απολύτως λογική! Σας ευχαριστώ που μου απαντήσατε.
 4. Αξιότιμε κ Στέφανε όπως έχω αναφέρει σε πολλές ομιλίες μου, η πίεση των 20 bar ''περίπου'' αναπτύσσεται εσωτερικά του μηχανήματος στο ''cavity'' όπως το βλέπουμε. Πιο αναλυτικά η πίεση του αέρα δεν σφραγίζεται αεροστεγώς από τα εξωτερικά καπάκια,τα οποία δεν προσφέρουν καμία στεγανότητα, αλλά είναι μόνο για να καλύπτουν και να σκεπάζουν το εσωτερικό του μηχανήματος, όπως γίνεται σε όλες τις συσκευές. Μπορούμε να παρομοιάσουμε τα εξωτερικά καπάκια του μηχανήματος μας με το σασί ενός αυτοκινήτου (καπό) το οποίο καλύπτει, σκεπάζει, προστατεύει την μηχανή στα αυτοκίνητα. Μέσα στην μηχανή (κύλινδροι) ενός αυτοκινήτου αναπτύσσονται και εκεί υπέρ υψηλές πιέσεις, αλλά ουδένα ρόλο παίζει σε θέμα στεγανότητας το καπό που απλά σκεπάζει την μηχανή. Και τώρα στην ουσία της ερώτηση σας.Την πίεση του οξυγόνου των 20 bar ''περίπου''την χρειάζεται η καρδιά του μηχανήματος (cavity) που βρίσκεται πίσω από τα εξωτερικά καπάκια. ''Από το cavity καρδιά'' η οποία βρίσκεται εσωτερικά του μηχανήματος και ''σκεπάζεται απλά από τα εξωτερικά καπάκια'' και που μόνο σκεπάζουν τον εσωτερικό μηχανισμό, δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο (τα καπάκια), βγαίνει απλά μια μικρή βαλβίδα, η οποία καταλήγει στο εσωτερικό cavity που αυτό και μόνο αυτό χρειάζεται για να λειτουργήσει την πίεση τον 20 bar περίπου. Για την ερευνητική ομάδα Πέτρος Ζωγράφος
 5. Χαιρετώ την ερευνητική ομάδα και τον κύριο Ζωγράφο. Κύριε Ζωγράφε θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο σημείο εσωτερικά του μηχανήματος αναπτύσσεται η σχετικά υψηλή πίεση τον 20bar . Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
 6. Παραδοσιακά η ηλεκτρική ενέργεια γινόταν από μονοφασικούς η τριφασικούς εναλλακτήρες. Οι τριφασικές γεννήτριες δεν είναι η πάντα η καλύτερη επιλογή, οι πολυφασικές γεννήτριες μπορούν να δώσουν βελτιωμένες επιδόσεις σε πολλές εφαρμογές. Εμείς κατασκευάσαμε μια γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη έξι φάσεων. Πράγμα που απομακρύνει την ανάγκη ρύθμισης και ελέγχου του μαγνητικού πεδίου. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών μας παρέχει σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις και είναι κατάλληλες για χρήση με κυκλώματα ανορθωτή διόδου τα οποία κυριαρχούν για παραγωγή μικρής και μεσαίας κλίμακας. Αυτές οι γεννήτριες είναι κατάλληλες για ανεμογεννήτριες και άλλες ειδικές κατασκευές. Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μονοφασικές γεννήτριες είναι τα χαμηλά επίπεδα ταλαντώσεων (δονήσεων), και έχουν μεγάλη αξιοπιστία, και μεγάλη αντοχή. Ένα απλό μοντέλο δύο αξόνων ω,ν,β και κ μιας εξαφασικής γεννήτριας που αποσκοπεί σε ένα μηχανισμό παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, αναλύεται με τη χρήση μεικτής ροής ρεύματος και ροής μαγνητισμού ως μεταβλητές χώρου. Αυτό το νέο σύνολο ορθογώνιου μετασχηματισμού δ,κ,o χαρακτηρίζεται από ένα τετράγωνο - κορεσμένο στοιχείο αποκλειστικά ενσωματωμένο σύστημα, Η επιλογή αυτού του μοντέλου χρησιμοποιώντας προτεινόμενες μεικτές μεταβλητές δικαιολογείται από την απλότητα του. ΟΙ εξισώσεις απόδοσης για την δεδομένη γεννήτρια είναι η μαγνητική αυτεπαγωγή Λ,Μ σε σταθερή κατάσταση και τη δυναμική αυτεπαγωγή Λ. Λόγω της απλούστευσης της ανάλυσης τα αποτελέσματα της κοινής αυτεπαγωγής και της αμοιβαίας διαρροής Λ, λ, μ και της σύζευξης διασταυρούμενου κορεσμού Λ, δ, κ κατά μήκος της Δ,κ του άκρου του στάτη έχουν προκαθοριστεί. Από την ερευνητική ομάδα Π.Ζ
 7. Αφού πρώτα καλησπερίσω την ομάδα και προσωπικά τον κύριο Πέτρο Ζωγράφο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε για την επίτευξη του μεγάλου σας στόχου. Διαβάζοντας σε κάποια σελίδα του facebοοk είπατε ότι στην βαρυτική γεννήτρια χρησιμοποιήσατε μια πολυφασική γεννήτρια.Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί είναι καλύτερη από μια μονοφασική, και εάν γίνεται να μου στείλετε τα σχέδια σε λίγες μέρες μπορώ να το κατασκευάσω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 8. 1. Ένας ομοιοπολικός δεσμός συντονισμού είναι ένας ομοιοπολικός δεσμός στον οποίο ένα άτομο (δηλ. Το άτομο δότη) προμηθεύει και τα δύο ηλεκτρόνια. Αυτός ο τύπος σύνδεσης είναι διαφορετικός από έναν κανονικό ομοιοπολικό δεσμό στον οποίο κάθε άτομο παρέχει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Εάν το σύμπλεγμα συντονισμού φέρει ένα καθαρό φορτίο, το σύμπλεγμα καλείται σύνθετο ιόν . 3. Οι ενώσεις που περιέχουν ένα σύμπλοκο συντονισμού καλούνται ενώσεις συντονισμού . Οι ενώσεις και τα σύμπλοκα συντονισμού είναι διαφορετικά χημικά είδη - οι ιδιότητες και η συμπεριφορά τους είναι διαφορετικά από το άτομο / ιόν μετάλλου και τους συνδέτες από τους οποίους αποτελούνται. 4. Η σφαίρα συντονισμού μιας ένωσης ή ενός συμπλόκου συντονισμού αποτελείται από το κεντρικό άτομο / ιόν μετάλλου και τους συνδεδεμένους συνδέτες. Η σφαίρα συντονισμού συνήθως περικλείεται σε παρένθεση όταν γράφεται σε μια φόρμουλα. 5. Ο αριθμός συντονισμού είναι ο αριθμός των ατόμων δότη συνδεδεμένων στο κεντρικό άτομο / ιόν μετάλλου. Από την ερευνητική ομάδα Π.Ζ
 9. Καλησπερίζω την ερευνητική ομάδα και σας συγχαίρω για τον αγώνα που κάνετε ενάντια στο κατεστημένο! Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η εφεύρεσή σας έχει σχέση με τον ομοιοπολικό δεσμό.
 10. Το υδρογόνο έχει προταθεί ως δυνητικό καύσιμο για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η εργασία παρουσιάζει πειραματικά δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά έκρηξης μιγμάτων υδρογόνου-αέρα σε μια σφαίρα 20 λίτρων. Αυτό περιλαμβάνει τη μέγιστη πίεση έκρηξης, το δείκτη εκτροπής, την παράμετρο εκθέτη της ταχύτητας καύσης και την παράμετρο καύσης. Παρέχονται μέθοδοι και εξισώσεις για την εκτίμηση αυτών των παραμέτρων. Η πειραματική μέγιστη πίεση έκρηξης συμφωνεί με τη θεωρητική τιμή που εκτιμάται χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα χημικής ισορροπίας εάν η συγκέντρωση υδρογόνου είναι από 10 έως 75% στον αέρα, αλλά όχι κοντά στα όρια εύφλεκτων. Επομένως, η μέγιστη πίεση μπορεί να εκτιμηθεί συντηρητικά από το πρόγραμμα ισορροπίας ανεξάρτητα από το μέγεθος του χώρου έκρηξης. Η θερμότητα καύσης του υδρογόνου είναι 33 859 kcal/kg, έτσι τα 2,08 kg θα παράγουν 70426,72 kcal. H θερμότητα καύσης του TNT είναι 1080 kcal/kg οπότε 2,08 kg υδρογόνου ισούται με 65.21 kg TNT!!!! και ένα κιλό ΤΝΤ παράγει 0,73 m3 αερίου. Ενώ τα 2,08 kg υδρογόνου θα παράγουν 47,6 m3 αερίου. Κάτι επίσης που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι Η χρήση ppm σχέση με τα αέρια σημαίνει μέρη ανά εκατομμύριο συγκέντρωση σε όγκο και όχι συγκέντρωση σε βάρος. 40000 ppm =4% του όγκου αερίου / υδρογόνου αερίου = 1.6 m3 υδρογόνου. 1,6 m3 * 0,08375kg / m3 (μάζα H2 σε NTP) = 0,134kg H2. Επίσης υπάρχει διαφορά στο κατώτερο εύφλεκτο επίπεδο και στο χαμηλότερο επίπεδο εκρηκτικών για το υδρογόνο. Η έκρηξη μείγματος αέρα υδρογόνου είναι πιο ισχυρή σε ένα στοιχειομετρικό μείγμα ~ 30% Η2. '''Tέλος πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πάντα εντός του ύδατος που χρησιμοποιούμε υπάρχει και το κράμα του υλικού που άπειρες φορές έχουμε αναφέρει.'' τελειώνοντας θα ήθελα να ρωτήσω πόση ενέργεια θα χρειαστεί για να βάλουμε φωτιά σε ένα δάσος? η σε μια ποσότητα βενζίνης? η σε μια άλλη ποσότητα ύλης απλά ένας σπινθήρας αρκεί. Tο μυστικό απορρόφησης της ενέργειας από ένα υλικό είναι η λύση του, και για να το ξεκλειδώσεις ώστε να πάρεις την εσωτερική του ενέργεια δεν είναι πάντα η φωτιά η ο σπινθήρας όπως αναφέραμε λίγο πιο πάνω. είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο κάτι πολύ πιο λεπτοφυής που είναι και το κλειδί. Το κλειδί αυτό ονομάζεται συντονισμός και ιδιοσυχνότητα. Και όπως είπε ο μεγάλος Νίκολα Τέσλα βρισκόμαστε σε μια αστείρευτη θάλασσα ενέργειας, αρκεί να γνωρίζει κάποιος πως να την απορροφήσει.
 11. Δηλαδή η ηλεκτρομαγνητική διέγερση αυξάνει την στροφορμή των σωματίδιων τα οποία μετά από κάποιο όριο δρουν σαν κὐμα υψηλής δυναμικής ενέργειας. Και εφόσον αυτό συμβαίνει στο μέγεθος της σταγόνας χωρις παραπροϊόντα, στην ουσία δηλαδή έχουμε μακροκοσμική κβαντική αποσυνοχή κυματικού τύπου. Επίσης Το ισόζυγιο ενέργειας, δηλαδή πόση ενέργεια χρειάστηκε για να παραχθεί η πίεση των 1999,4 bar στη διάμετρο 3 στάγονων, ποιό είναι;
 12. Ένα σωματίδιο άλφα έχει δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, επομένως έχει θετικό φορτίο. (Δεδομένου ότι έχει δύο πρωτόνια, είναι ένας πυρήνας ηλίου.) Παράγεται από μεγάλους πυρήνες.Όταν ένα άτομο εκπέμπει ένα σωματίδιο άλφα,ο αριθμός μάζας του ατόμου μειώνεται κατά τέσσερα, λόγω της απώλειας των τεσσάρων νουκλεονίων στο σωματίδιο άλφα. Ο δε ατομικός αριθμός του ατόμου μειώνεται κατά δύο, ως αποτέλεσμα της απώλειας δυο πρωτονίων.Τότε το άτομο γίνεται ένα νέο στοιχείο. Παράδειγμα είναι όταν το ουράνιο γίνεται θόριο, η το ράδιο γίνεται αέριο ραδονίου λόγο της άλφα αποσύνθεσης.Η εκπομπή βήτα είναι όταν ένα ηλεκτρόνιο υψηλής ταχύτητας (αρνητικό φορτίο) φεύγει από τον πυρήνα. Η εκπομπή βήτα συμβαίνει σε στοιχεία με περισσότερα νετρόνια από τα πρωτόνια, έτσι ώστε ένα νετρόνιο να χωρίζεται σε ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο.Το πρωτόνιο παραμένει στον πυρήνα και το ηλεκτρόνιο εκπέμπεται. Ένας πυρήνας ο οποίος βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση μπορεί να εκπέμπει ένα ή περισσότερα φωτόνια (πακέτα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας) διακεκριμένων ενεργειών. Η εκπομπή ακτίνων γάμμα δεν μεταβάλλει τον αριθμό των πρωτονίων ή νετρονίων στον πυρήνα, αλλά έχει την επίδραση της μετακίνησης του πυρήνα από μια υψηλότερη σε μια χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση (ασταθής σε σταθερή). Η εκπομπή ακτίνων γάμμα ακολουθεί συχνά τη φθορά της βήτα, τη διάσπαση της άλφα και άλλες διαδικασίες πυρηνικής αποσύνθεσης. Στην δική μας περίπτωση τίποτε από τα παραπάνω δεν συμβαίνει. Σε κάποια άλλη συνομιλία μας θα εξηγήσουμε στο τι υφίσταται όταν ακτινοβολούνται διάφορα κομμάτια ύλης με υψηλής συχνότητας σήματος, κατάλληλης συχνότητας κάθε φορά ανάλογα με την ταυτότητα του εκάστοτε τεμαχίου ύλης. Από την ερευνητική ομάδα Π.Ζ
 13. Καλησπέρα σας και πάλι, Θα ήθελα να σταθώ στην χρήση υψισυχνων συχνοτητών με το εκπληκτικό αποτέλεσμα των 1999,4 bar. Διαπιστώσατε μετά το αποτέλεσμα εκπομπές σωματιδίων α, β η ακτινοβολία γ ή Τρίτιο ή και Ήλιο? Όσο ενδότερα εισχώρουμε στον πυρήνα, τόσο σε πολλαπλώς μεγαλυτερες ενεργείες βρισκόμεθα, όποτε λογικά οι παραγώμενες ενέργειες θα είναι αποτέλεσμα μεταβολών πυρηνικών ηλεκτρομαγνητικών δομών.
 14. Καλησπέρα κε. gekartso, Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όσον αφορά την βαρυτική γεννήτρια ενέργειας εκτός από την σχέση μετάδοσης κίνησης στον τροχό του ποδηλάτου, μεγάλο ρόλο παίζει και η σχέση των γραναζιών μέσα στο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης, που εκεί μέσα βρίσκεται και η γεννήτρια. Όμως το σημαντικότερο εξάρτημα είναι το τμήμα παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η γεννήτρια που παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι απλή γεννήτρια συνεχούς ρεύματος. Είναι ένας εξαφασικὸς εναλλακτήρας εναλλασσομένου ρεύματος κατασκευασμένος από εμάς. Το εναλλασσόμενο ρεύμα που παράγεται στην συνέχεια ανορθώνεται με διόδους, οι οποίες με την σειρά τους τροφοδοτούν τα φορτία. Σημαντικό ρόλο παίζει το ειδικό κύκλωμα αυτομάτου ρυθμίσεως και έλεγχου το οποίο διαβάζοντας την τάση εξόδου συγκρατεί με ηλεκτρονικό τρόπο το μέταλλο βάρους 8 κιλών περίπου ώστε να καθυστερεί αρκετά την πτώση του στο έδαφος. Αυτό γίνεται με ειδικά κυκλώματα power MOSFET. Είμαστε στη διάθεσή σου όποτε εσύ θελήσεις να δείς και από κοντά το εσωτερικό του εναλλακτήρα ώστε να πάρεις τις απαραίτητες σημειώσεις για την κατασκευή σου. Από την ερευνητική ομάδα ΠΖ
 15. Καλησπέρα φίλε μας vaios82, Για να υπάρξει συντονισμός μεταξύ του πηνίου και του πυκνωτού εντός του cavity πρέπει η αντίσταση του πηνίου XL(επαγωγική) να γίνει ίση με την αντίσταση του πυκνωτού XC(χωρητική) δηλαδή XC=XL. Από τήν ερευνητική ομάδα ΠΖ
 16. Προς κ. Μαρία Καραντή Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και το ενδιαφέρον σας για τις καινοτομίες μας. Όσον αφορά στην πρότασή σας για χρηματοδότηση από πλευράς σας, σάς ενημερώνουμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δεχθεί χρηματοδότηση από οποιονδήποτε φορέα ή άτομο για λόγους ευνόητους. Από την ερευνητική ομάδα ΠΖ
 17. Η ηλεκτροφασματική θεωρία μας δείχνει την αρχή του πώς ένας συνδυασμός παλμικού ηλεκτρισμού χαμηλής τάσης και υπέρ υψηλών συχνοτήτων ''δονήσεων'' μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική παραγωγή υδρογόνου και αερίου οξυγόνου από το νερό. Η διάταξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια σταθερή πηγή υδρογόνου για να τροφοδοτήσει ένα όχημα εσωτερικής καύσης, ή ίσως ως εγχυτήρας υδρογόνου σε κάθε κύλινδρο. Με άλλα λόγια, αυτή η συσκευή προορίζεται να επιτρέψει στα αυτοκίνητα να χρησιμοποιούν το νερό ως καύσιμο, καθώς και γεννήτριες ισχύος και να παρέχουν ουσιαστικά ελεύθερη, μη ρυπογόνα ενέργεια για ολόκληρο τον κόσμο. Η συχνότητα συντονισμού του νερού είναι ~ ....... Όταν τα μόρια του νερού δονηθούν σε αυτή τη συχνότητα, τείνουν να γίνουν ασταθή. Ένας vco είναι κολλημένος στη βάση ενός κοίλου μεταλλικού θόλου, ο οποίος είναι προσαρτημένος σε ένα εύκαμπτο υλικό. Όταν διεγείρεται από ηλεκτρικό ρεύμα, ο vco θα δονείται, ο οποίος με τη σειρά του θα δονείται στον κοίλο θόλο. Ο θόλος (kavity) περιβάλλεται από νερό, το οποίο θα δονείται με την ίδια συχνότητα. Αυτή η δόνηση θα προκαλέσει την αποσύνδεση των μορίων του νερού σε υδρογόνο και αέριο οξυγόνο. Παράλληλα, διέρχεται από το νερό ένα ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ του θόλου και του εξωτερικού (μεταλλικού) τοιχώματος kavity της συσκευής, σε παλμούς που εμφανίζονται στη συχνότητα συντονισμού του νερού. Είναι γνωστό ότι το νερό θα διαχωρίζεται σε υδρογόνο και αέριο οξυγόνο παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος (υδρόλυση),Ο συνδυασμός τόσο των φυσικών κραδασμών όσο και των ηλεκτρικών παλμών θα πρέπει να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο αποτελεσματικότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν αναφορές μεγάλων εκρήξεων όταν το νερό είναι φυσικά αποσυνδεδεμένο χρησιμοποιώντας υψίσυχνες δονήσεις.Η εκρηκτική δύναμη που αναφέρθηκε είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι μπορεί να αποδοθεί στη χημική καύση του υδρογόνου (σε μία περίπτωση αυτό ήταν 1999,4 bar πίεσης από 3 σταγόνες νερού). Τέλος θα σου συνιστούσαμε για θέματα εξειδικευμένα επιστημονικά να ανατρέχεις σε ανάλογη βιβλιογραφία όπως πχ αυτή της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής,και όχι στο wikipedia που λέει γενικότητες και απευθύνεται συνήθως σε μαθητές σχολείων,αλλά και που μπορεί να γράφει κείμενα ο οποιοσδήποτε. '''Απαγορεύονται οι αναφορές ''Ling'' πλέον, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.''' Από την ερευνητική ομάδα Π.Ζ
 18. Καλησπερα, Η μεθοδος, οπου εμφανιζεσαι στην εκπομπη με τον δοκιμαστικο σωληνα, ειναι αυτη: Χρησιμοποιεις διαλυμα καυστικης σοδας ( NaOH ) και το μεταλλάκι σου ειναι Σιδηροπυριτιο (FeSi) . Η συσκευη σου ειναι πρακτικα ενα induction heater το οποιο ανεβαζει επαγωγικα (και με λιγη ενεργεια) την θερμοκρασια του Σιδηροπυριτιου, την μεταδιδει στο διαλυμα και ετσι ξεκιναει η αντιδραση που περιγραφεται παρακατω. Εξυπνο ! Ουσιαστικα ομως , δεν διασπας το νερο, αλλα παιρνεις το υδρογονο απο την Καυστικη σοδα καταναλωνοντας Σιδηροπυριτιο... (ευχομαι να κανω λαθος και οντως να εχεις διασπασει το νερο με συντονισμο...) Παραγωγή υδρογόνου Το σιδηροπυρίτιο χρησιμοποιείται από τον στρατό για να παράγει γρήγορα υδρογόνο για μπαλόνια με τη μέθοδο σιδηροπυριτίου. Η χημική αντίδραση χρησιμοποιεί υδροξείδιο του νατρίου , σιδηροπυρίτιο και νερό. Η γεννήτρια είναι αρκετά μικρή ώστε να ταιριάζει σε ένα φορτηγό και απαιτεί μόνο μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, τα υλικά είναι σταθερά και δεν είναι καύσιμα και δεν παράγουν υδρογόνο μέχρι να αναμιχθεί. Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί από τον Α Παγκόσμιο πόλεμο . Ένα βαρύ δοχείο πίεσης από χάλυβα γεμίζεται με υδροξείδιο του νατρίου και σιδηροπυριτίου, κλείνει και προστίθεται ελεγχόμενη ποσότητα νερού. η διάλυση του υδροξειδίου θερμαίνει το μείγμα στους περίπου 200 ° F (93 ° C) και αρχίζει την αντίδραση. πυριτικό νάτριο, υδρογόνο και ατμός. Χαιρετω.
 19. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της συσκευής διεθνώς, δεν ειναι δυνατόν να κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Το κόστος αναμένεται να είναι μικρό για τον τελικό καταναλωτή και έτσι η κτήση του να είναι πρόσφορη για όλους. Οσον αφορά τα Kw κάποιος μπορεί να θέλει μια μεγάλη συσκευή, κάποιος πολλές μικρές. Εκεί είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Από την ερευνητική ομάδα ΠΖ.
 20. Καλησπέρα Σωτήρη, Μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι όσο η αγωγιμότητα αυξάνει σε ένα διάλυμα τότε έχουμε και ροή μεγαλυτέρων ρευμάτων. Αντιθέτως όταν μειούται η αγωγιμότητα τότε έχουμε αύξηση της αντίστασης. άρα έχουμε και ροή μικρότερων ρευμάτων. Όταν λοιπόν απομακρυνθεί η μειωθεί η ακτινοβόληση του χώρου τότε έχουμε αυτομάτως μείωση των ρευμάτων. Στο τελευταίο ερώτημα σου, εύκολο είναι να καταλάβει κανείς ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε άλλα αντικείμενα, στερεά υγρά ή αέρια, όταν οι στάθμες του εκπεμπόμενου σήματος είναι οι κατάλληλες. Το δε κρίσιμο σημείο τους είναι της τάξης των 0,036%. Τόσο της συχνότητας όσο και του πλάτους και της φασικής απόκλισης αλλά και του είδους της διαμόρφωσης που εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό. Απο την ερευνητικη ομαδα ΠΖ
 21. petros

  ερωτημα

  Για να μιλήσουμε προς όλους που ενδιαφέρονται. Στην συσκευή μπορούμε να συνδέσουμε και ψυγείο και τρυπάνι και λάμπα πυρακτώσεως και υπολογιστή και τηλεόραση. Όπως ακριβώς έχουμε σήμερα από την κεντρική παροχή της ΔΕΗ. Από την ερευνητική ομάδα ΠΖ.
 22. Αγαπητέ κ. Αλέξανδρε Κάτση, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις εξελίξεις, ακόμη και εάν δεν σας έχουμε πείσει. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, σκοπός μας δεν είναι να πείσουμε κάποιον, γιατί δεν αποσκοπούμε σε κέρδος, επομένως το να σας «πείσουμε» δεν αποτελεί εύστοχη έκφραση. Στόχος μας είναι με την συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών, να συμβάλλει αυτή η τεχνογνωσία «καθαρής ενέργειας» στην δημιουργία της αντίστοιχης υπεραξίας προϊόντων, που θα αποτελέσει εφαλτήριο για την δύσκολη προσπάθεια της πατρίδας μας για ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι εάν εμβαθύνετε λίγο στο θέμα, που μάλλον αρχίζετε να εμβαθύνετε, με λίγη περισσότερη προσοχή και ανάγνωση των αναρτήσεων-απαντήσεων μας σε άλλες παρόμοιες ερωτήσεις, θα λύσετε μόνος σας τις όποιες απορίες και θα αναθεωρήσετε τα συμπεράσματά σας. Τέλος, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι, επειδή δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα λάθη άλλων εφευρετών, θα παρουσιάσουμε όλα τα επί μέρους θέματα των καινοτομιών μας μόνον όταν εμείς θα κρίνουμε, ότι έχει διασφαλισθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας και των συμπολιτών μας Από την ερευνητική Ομάδα ΠΖ
 23. George Pap

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

  Συγχαρητήρια Κε Παπαγεωργίου. Μόλις αποκαλύψατε στο τσόντοForum ότι τους τρολάρετε αγρίως και τα βόδια σας χειροκροτούν!!! Respect
 24. petros

  Ευστάθεια της γεννήτριας

  Αξιότιμε κε Κεβρεκίδης Στέργιος , Ο Πέτρος Ζωγράφος και η ομάδα του εργάζονται εντατικά προκειμένου να αναπτύξουν κάποια μηχανήματα μεγαλύτερης ισχύος από ότι το πρωτότυπο των 600w που έχει παρουσιαστεί στις εκπομπές από το zougla.gr ώστε να είναι ικανά να τροφοδοτήσουν ένα μέσης τάξης ή και μεγαλύτερο διαμέρισμα κατοικίας. Πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπόψιν ότι σπουδαίο ρόλο παίζει και η ευστάθεια αλλά και τα συστήματα προστασίας αυτού. Πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Από την ερευνητική ομάδα ΠΖ.
 25. Κεβρεκίδης Στέργιος

  Ευστάθεια της γεννήτριας

  Κύριε Ζωγράφο ! Το όνομα μου Στέλιος Κεβρεκίδης και είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου του Μπρνο Τσεχίας! Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση : Κατά πόσο σας απασχολεί το θέμα της ευστάθειας της γεννήτριας σας στης μεγάλες ισχύς που είναι απαραίτητες για την εμπορική εκμετάλλευση της εφεύρεσης! Ευχαριστώ ! Κεβρεκίδης Στέλιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 26. Αξιότιμε κε Oloi Aris . να είστε σίγουρος ότι θα εξετάσουμε την πρόταση σας. Η πρότασή σας είναι απολύτως ορθή. και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Για την Ερευνητική Ομάδα Πέτρος Ζωγράφος.
 1. Load more activity
×